Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

candle
Reposted frombluuu bluuu viajethra jethra
candle
candle
4407 8e74 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra

June 02 2015

9401 4264 390
Reposted fromtwice twice viahironie hironie
8965 deea 390
Reposted fromamatore amatore viadisheveled disheveled

May 20 2015

candle

May 07 2015

candle
Reposted fromweightless weightless viahironie hironie
candle
Wszystko, czego kiedykolwiek chciałeś, jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromlululemony lululemony viahironie hironie
candle
Próbowałam wynaleźć sobie różnorakie zajęcia, by chociaż na chwilę odciągnąć myśli od Twojej osoby. Wyobraź sobie, że nic nie dało rady.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata

April 26 2015

candle
0054 2805
Reposted fromIriss Iriss viahironie hironie
candle
3950 d76a 390
Reposted byGagglemgdobserwatorbezstronny
candle
4241 16f5 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viahironie hironie

April 23 2015

candle
5281 3efd 390
Reposted fromrisky risky viahironie hironie

April 19 2015

candle
6067 915b 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viajethra jethra

April 18 2015

candle
7873 0509 390
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viajethra jethra

April 12 2015

7176 a54e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viajethra jethra

April 11 2015

candle
Mam usta spierzchnięte z niepocałowania Twoich.
— Szczegóły tęsknoty
candle
9457 ad99 390
candle

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viahironie hironie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl